Fina López López

Teatro

El pintor del silenci - Terra Teatre - 2023

La farmaciola del malalt imaginari - Terra Teatre - 2021

Silenci - Experiment U -2017

Tirant lo blanc - Experiment U -2017

Las brujas de Salem - Experiment U - 2016

Amb pilotes - Quadrat Màgic - 2014

Cuatre "locas" i un funeral - Quadrat Màgic - 2012